Servicehuset Brålanda
Foto: B. Magnusson

Gudstjänst på sjukhemmet

I försommartid hålls friluftsgudstjänst på Solhagas innergård men vädret är inte alltid passande för det och då är det skönt att kunna ha den inomhus och så blev det i år.

Tillflykten går då till sjukhemmets samlingssal som är strax intill. Kyrkoherde Thomas Holmström ledde gudstjänsten och hälsade alla välkomna. Studerande Johnny Sandelin spelade dragspel och inledde med Horgalåten. Psalmerna speglade årstiden med 199 Den blomstertid nu kommer och 200 I denna ljuva sommartid men också dagens tema som var "Vårt dop" med psalmerna 248 Tryggare kan ingen vara och 236 Guds källa har vatten tillfyllest. Johnny spelade också Amazing Grace och "Pärleporten" och avslutade med "Viggen" till allas förtjusning.
Efteråt serverades kaffe med dopp i Solrosens matsal.

I filen nedan finns evangeliet, Johnny spelar Amazing grace samt predikan inspelade.