Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bräcke-Revsunds pastorat Besöks- och postadress: Sefastvägen 1, 84341 Gällö Telefon: +46(693)10043 E-post till Bräcke-Revsunds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Trycktest och tillfällig säkring av gravstenar

Under sommaren 2014 och 2015 kommer kyrkogårdsförvaltningen i Bräcke-Revsunds pastorat att genomföra trycktest på samtliga gravstenar på våra fem kyrkogårdar.

Sommaren 2013 tog Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

 En sten som är 30 cm eller högre ska klara ett drag/tryckbelastning på 35 kg (350N). En sten som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns risk att gravstenen skadas om den faller.

 Under sommaren 2014 och 2015 kommer kyrkogårdsförvaltningen i Bräcke-Revsunds pastorat att genomföra trycktest på samtliga gravstenar på våra fem kyrkogårdar. Gravstenar som inte klarar de gränsvärden som är uppsatta kommer tillfälligt att säkras.

 Ett brev kommer därefter att skickas ut till samtliga gravrättsinnehavare som är berörda av säkringen, med information och alternativ för att ordna med en säker montering av gravvården.