Meny

Information om projekt Språkvän

Här kommer information om projekt Språkvän som drivs av Bräcke kommun tillsammans med Röda korset, Svenska kyrkan och PRO.

Information om projekt Språkvän

Språkvän, fadder, kompis mentor… Namnen skiftar från kommun till kommun men syftet är detsamma: att bygga broar mellan människor med olika bakgrund samt mötas över kulturgränserna Mötet mellan människor skapar ett starkare och mer tolerant samhälle

Språkvän är ett projekt som Bräcke Kommun startar upp under september 2015 och pågår under ett års tid Vi som driver det är: Bräcke Kommun som är projekt ägare, Röda korset, Svenska kyrkan och PRO finns med i styrgruppen Som stöd har vi också med oss ABF och Rädda Barnen Vi kommer att ha tre informationsträffar, i Bräcke, Gällö och Pilgrimstad Där det finns utrymme för frågor och funderingar från allmänheten Det kommer att ske löpande handledning under det första året Och en utvärdering av hur året har varit

Att vara Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en person/familj med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt får du lära känna en ny kultur. Att få en Språkvän möjliggör kontakter med samhället, ökar kunskapen om kultur, tradition och det svenskaspråket Språkvännens insats hjälper till att komma in i samhället snabbare

Vad syftar Språkvän till

Att underlätta en social integration för alla nyanlända Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla känner sig inkluderade

Vem kan få en språkvän?

Du som är ny i Sverige Det krävs att du kan/förstå lite svenska

Utgår det någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning, projektet bygger på ideellt deltagande  

För mer information

Åsa Hedenström-Boije

Internationella enheten

0693-163 21

Mail; asa.hedenstrom.boije@bracke .se