Meny

Mission

Mission - en hörnsten i Svenska kyrkans uppdrag. Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk - den världsvida kristna kyrkan. I det nätverket kan människor från olika kulturer världen över mötas i en gemensam grund, tron på Jesus Kristus.

Mission handlar om att vara en gränsöverskridande kyrka, en kyrka som spränger gränser, som är i rörelse. En kyrka i mission är en kyrka som vågar, en kyrka i solidaritet, en kyrka som inte lever inkrökt i sig själv utan som finns till för världens skull.

Mission är en av hörnstenarna i Svenska kyrkans uppdrag. Det handlar om att vi inte är oss själva nog eller slår oss till ro där vi står. Uppdraget handlar om att gå någon annanstans för att nå ut till andra och möta nya människor. I vår vardag, i det nära mötet med andra inom församlingens gränser, vill vi tillsammans utvecklas i vår tro och lära om livet. Detsamma gäller också i det stora sammanhanget som samhället och världen, ja faktiskt ända till jordens yttersta gräns.

Varje kultur, varje tradition, varje människa, varje generation, varje nation, varje religion, varje församling är gränser, som trons kyrka överskrider. Om denna gränsöverskridande kyrka handlar mission.