Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lokaler att hyra

Församlingarna har ett antal lokaler som vi hyr ut. Dessa lokaler lämpar sig väl för möten, kurser, tunnbrödbakning med mera. För bokning av lokaler eller bakstuga, kontakta pastorsexpeditionen: 0693-100 43

Lite att tänka på om du/ni vill hyra:

Tag gärna kontakt med oss i god tid innan du tänker hyra, det brukar vara ganska fullbokat periodvis då vi även själva använder lokalerna till möten, körövningar m.m.

Vi prioriterar i första hand våra egna verksamheter, därefter sammankomster efter kyrkliga handlingar såsom dop, begravningar och bröllop.

Vi hyr endast ut till de som fyllt 20 år och är medlem i Svenska kyrkan. Vi önskar att ni håller en restriktiv alkhololförtäring i våra lokaler.

Vi kan hålla kostnaderna nere för hyran tack vare att ni städar efter er och lämnar lokalerna i det skick som ni själva önskar finna dem.

Ni får gärna möblera om efter era behov när ni är i lokalerna men vi ser det som en självklarhet att ni ställer tillbaka möblerna som ni fann dem.

Kolla runt innan ni lämnar lokalerna så att alla ljus är utblåsta, lampor släckta, sopor utburna, fönster och dörrar är stängda/låsta.

Vi hyr inte ut porslin eller dukar till evenemang som är utanför kyrkans lokaler.
 
Lite fakta om varje lokal:

Sockenstugan Revsund
Ligger intill kyrkan i Revsund. Plats för ca 90 personer, kök, toaletter, kapprum, Whiteboardtavla. Köket är utrustat med dubbelkaffebryggare, vattenkokare, storhushållsdiskmaskin, vanlig hushållsspis/ugn, micro, dubbelkylskåp, frys, porslin och termosar.
Hyra: 400 kronor/tillfälle
 

Sockenstugan Sundsjö
Ligger intill kyrkan i Sundsjö. Här finns det en stor sal som rymmer ca 85 personer, en liten sal som rymmer ca 25 personer, gemensamt kök för båda salarna, toaletter, kapprum. Köket är utrustat med kaffebryggare, vattenkokare, storhushållsdiskmaskin, spis/ugn, micro, kyl/frys och porslin. Dukar finns att hyra.
Hyra: 400 kronor/tillfälle

Sundsjö sockenstuga
Bild: Jenny Gustafsson

 

Sockenstugan Bodsjö
Ligger intill kyrkan i Bodsjö. Plats för ca 85 personer om man dukar på båda våningarna. I salen nere ryms ca 45 personer och på övervåningen ryms det ca 40 personer. Kök, toalett, kapprum. Köket är utrustat med kaffebryggare, storhushållsdiskmaskin, spis/ugn, micro, kyl, porslin och termosar. Dukar finns att hyra.
Hyra: 400 kronor/tillfälle

Sockenstugan i Bodsjö
Bild: Jenny Gustafsson

 

Församlingshemmet Bräcke
Tillgång till stora salen, kök, kapprum, toalett och whiteboardtavla. Plats för ca 55 personer. Köket är utrustat med dubbelkaffebryggare, vattenkokare, storhushållsdiskmaskin, vanlig diskmaskin, hushållsspis/ugn, micro, kylskåp, porslin och termosar. 
Hyra: 400kronor/gång

Bräcke församlingshem och bagarstugan
Bild: Jenny Gustafsson

Bakstuga Bräcke:
Hyra: 100 kronor/dag
Ved ingår EJ, tillgång till kök i församlingshemmet

 

Församlingshemmet i Nyhem
Tillgång till salen, kök, kapprum och toalett. Plats för ca 60 personer. Köket är utrustat med kaffebryggare, diskmaskin, hushållsspis/ugn, micro, kylskåp, porslin och termosar.
Hyra: 400 kronor/gång

Bakstuga Nyhem:
Hyra: 100 kronor/dag. Ved ingår EJ

Församlingshemmet, Nyhem
Bild: Jenny Gustafsson

Vill ni vara i församlingshemmen/sockenstugorna och ordna förtäring efter begravningar, dop, vigslar eller välsignelse så lånar vi ut lokalerna utan hyreskostnad i mån av tillgång på lokaler.

Dukar ingår inte utan avgift, utan de bokas samtidigt som lokalen. Dessa hyrs ut företrädesvis till sammankomster efter begravningar.

Vi har inga möjligheter att åta oss att ordna med fika/mat eller dylikt utan då får ni vända er till någon cateringfirma.

 

Kontaktuppgifter till expeditionen

 

Pastorsexpeditionen i Bräcke är öppen måndag, tisdag och torsdag.

Pastorsexpeditionen i Gällö är öppen fredagar 9.00-12.00

Telefontider måndag, tisdag och torsdag 9.00-12.00

Telefonnummer 0693-100 43

mejladress: bracke-revsund.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkoherde Leif Westberg, 0693-100 89

Kyrkogårdsföreståndare Veronika Selin, 0693-205 75