Meny

Kyrkorådet

Här hittar du information om kyrkorådet, dess funktion och protokoll

Under kyrkofullmäktige sitter Kyrkorådet, vars ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns respektive församlings församlingsråd.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska förvalta, verkställa och bereda.
Förvaltningen innebär bl.a. att kyrkorådet har ansvar för församlingens fastigheter och övriga tillgångar.
Verkställandet innebär att kyrkorådet ansvarar för att de beslut som kyrkofullmäktige fattar genomförs.
Beredning innebär att kyrkorådet skall bereda de ärenden som beslutas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets ledamöter:

Hans Cederberg, Ordförande
070-654 14 80

Barbro Norberg, vice ordförande
070-836 10 85

Leif Westberg, Kyrkoherde
0693-100 89

Lennart Berggren, Fjällsta
Svante Bergqvist, Mordviken
Peter Edling, Tavnäs
Birgitta Franzon, Bräcke
Tommy Eriksson, Bräcke
Gudrun Eriksson, Fanbyn
Elisabeth Andersson, Hemsjö
Carina Lundström, Bräcke

Ersättare:

Margareta Edling, Bräcke
Anders Åreng, Stavre
Barbro Wik, Samsta
Arne Jonsson, Gällö
Camilla Dahlberg, Våle
Ingela Ahlqvist, Våle