Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Här hittar du information om kyrkofullmäktiges funktion, ledamöter och protokoll

Pastoratet styrs av kyrkofullmäktige, (det är den grupp av politiker som de som röstar i kyrkovalet demokratiskt har valt att leda pastoratet) Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Bräcke-Revsunds pastorat.

Kyrkofullmäktiges ledamöter är:

Arne Jonsson, vice ordförande
070-254 43 37


Svante Bergqvist, Mordviken
Hans Cederberg, Våle
Gudrun Eriksson, Fanbyn
Michael Eriksson, Bräcke
Per-Olof Hamberg, Bräcke
Ingrid Kjelsson, Gällö
Barbro Norberg, Kälen
Bodil Karlsson, Sösjö
Barbro Wik, Samsta
Lennart Berggren, Fjällsta
Tommy Eriksson, Bräcke
Bartlomiej Szulc, Bräcke
Carina Lundström, Bräcke
Joakim Blomkvist, Fanbyn
Anders Åreng, Stavre
Camilla Dahlberg, Våle
Erica Kristoffersson, Gällö
Berit Carlsson, Holmsjö
Carita Modén, Gullboviken
Anna Nilsson, Gällö

Ersättare:
Per-Olof Mellgren, Mälgåsen
Inger Andersson, Sidsjö
Ingela Ahlqvist, Våle
Kjell Berg, Ocksjön
Anna Nilsson, Sösjö
Berith Norberg Nyström, Kälen