Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskick

Det finns olika typer av gravskick. Det som traditionellt har varit vanligast är jordbegravning i kista. Under 1900-talet kom kremering som alternativ och därmed också urngravar, minneslund och nu senast askgravar. Vi ska försöka förklara vad de olika gravskicken innebär.

Jordgrav i kista
Kistan med kroppen sänks i en grav, som sedan fylls över med jord. Det kan ske i en familjegrav, i en-grav eller två-grav. Om den tänkta graven är full, tas en ny grav i anspråk. Även en återlämnad grav kan tas i anspråk. Graven har eller får en gravsten. Graven kan prydas av en begränsad blomplantering. Gravsättning sker med eller utan anhöriga närvarande.

Urna
Efter kremering läggs askan i en urna. Den kan gravsättas i en familjegrav eller annan kistgrav där det redan är gravsatt eller i en speciell urngrav. Urngraven är mindre än en kistgrav. Graven har eller får en gravsten. Graven kan prydas av en begränsad blomplantering. Gravsättnings sker med eller utan anhöriga närvarande.

Askgrav
Efter kremering läggs askan i en askpåse av tyg. Den gravsätts i en askgrav. Högst två askor kan ligga i samma grav. Graven pryds av en natursten med namnplatta. Sten och namnplatta erhålls av pastoratet. För detta tas en avgift ut. Graven har gemensam utsmyckning. Ingen egen plantering tillåts. Gravsättning sker med eller utan anhöriga närvarande.

Minneslund
Efter kremering läggs askan i en papplåda. Askan sprids/grävs ner i minneslunden. Minneslunden är en anonym gravplats. Ingen gravsten finns. De som är gravsatta i minneslunden finns noterade i en pärm, som finns tillgänglig i närmaste kyrka. Ingen egen plantering tillåts. Graven har en gemensam utsmyckning. Gravsättning sker utan att anhöriga närvarar.

Spridning av aska på annan plats
Anhöriga kan önska spridning av aska på annan plats än kyrkogård/begravningsplats. För detta krävs tillstånd, som söks hos länsstyrelsen.