Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. 
Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.
Diakoni är den varsamma och obyråkratiska omsorgen om individen, samtidigt som det är viktigt att rikta uppmärksamhet mot samhället och dess värderingar.
Diakoni är att möta människan och hennes utsatthet på den plats och i den situationen där hon befinner sig - utan krav eller tanke på motprestation och att som Jesus fråga, "vad kan jag göra för dig".
 

Johannes Tirén

Bräcke-Revsunds pastorat

Kommininster