Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organisation

Här kan du läsa om organisationen, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och våra församlingsråd!

Första januari 2012 slogs Revsund, Sundsjö, Bodsjö församling och Bräcke-Nyhems församling samman till Bräcke-Revsunds pastorat

Samarbetet mellan personalgrupperna påbörjades över församlingsgränserna redan 2008 med bl. a. gemensam telefonväxel, präster som turas om med förrättningar och helgtjänstgöringar, vaktmästare som hjälper varann, gemensamma inköp av varor m.m. Det som var nytt då var att vi fick en gemensam ekonomi och ett gemensamt styre.

Kyrkoherde Leif Westberg leder församlingens verksamhet när det gäller gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Ansvaret för att församlingens verksamhet överensstämmer med kyrkans lära vilar ytterst på kyrkoherden.

Pastoratet styrs av kyrkofullmäktige, (det är den grupp av politiker som de som röstar i kyrkovalet demokratiskt har valt att leda pastoratet) Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Bräcke-Revsunds pastorat.

Under kyrkofullmäktige sitter Kyrkorådet, vars ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns respektive församlings församlingsråd.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska förvalta, verkställa och bereda.
Förvaltningen innebär bl.a. att kyrkorådet har ansvar för församlingens fastigheter och övriga tillgångar.
Verkställandet innebär att kyrkorådet ansvarar för att de beslut som kyrkofullmäktige fattar genomförs.
Beredning innebär att kyrkorådet skall bereda de ärenden som beslutas av kyrkofullmäktige. 

Kontaktuppgifter till ordförande och vice ordförande:

Kyrkofullmäktige Bräcke-Revsunds pastorat:
 Michael Eriksson, ordförande
 
0693-101 79
 Arne Jonsson, vice ordförande
 
070-254 43 37
 
Kyrkorådet Bräcke-Revsunds pastorat:
Hans Cederberg, ordförande
 
070-654 14 80
 
Barbro Norberg, vice ordförande
 
070-836 10 85