Bräcke-Revsunds pastorat

Prata med oss

Kontakt

Bräcke-Revsunds pastorat Besöksadress: Sefastvägen 1, 84050 Gällö Telefon: +46(693)10043 E-post till Bräcke-Revsunds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Här kan du läsa om organisationen, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och våra församlingsråd!


Första januari 2012 slogs Revsund, Sundsjö, Bodsjö församling och Bräcke-Nyhems församling samman till Bräcke-Revsunds pastorat

Samarbetet mellan personalgrupperna påbörjades över församlingsgränserna redan 2008 med bl. a. gemensam telefonväxel, präster som turas om med förrättningar och helgtjänstgöringar, vaktmästare som hjälper varann, gemensamma inköp av varor m.m. Det som var nytt då var att vi fick en gemensam ekonomi och ett gemensamt styre.

Kyrkoherde Leif Westberg leder församlingens verksamhet när det gäller gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Ansvaret för att församlingens verksamhet överensstämmer med kyrkans lära vilar ytterst på kyrkoherden.

Pastoratet styrs av kyrkofullmäktige, (det är den grupp av politiker som de som röstar i kyrkovalet demokratiskt har valt att leda pastoratet) Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Bräcke-Revsunds pastorat.

Under kyrkofullmäktige sitter Kyrkorådet, vars ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns respektive församlings församlingsråd.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska förvalta, verkställa och bereda.
Förvaltningen innebär bl.a. att kyrkorådet har ansvar för församlingens fastigheter och övriga tillgångar.
Verkställandet innebär att kyrkorådet ansvarar för att de beslut som kyrkofullmäktige fattar genomförs.
Beredning innebär att kyrkorådet skall bereda de ärenden som beslutas av kyrkofullmäktige. 

Kontaktuppgifter till ordförande och vice ordförande:

Kyrkofullmäktige Bräcke-Revsunds pastorat:
Peter Edling, ordförande
070-379 31 27
Monica Drugge-Hjortling, vice ordförande
0693-304 78

Kyrkonämnden Bräcke-Revsunds pastorat:
Ingrid Kjelsson, ordförande
070-375 20 75
E-post: ingrid.kjelsson@svenskakyrkan.se
Hans Cederberg, vice ordförande
0693-66 20 80