Prata med oss

Kontakt

Bräcke-Revsunds pastorat Besöks- och postadress: Sefastvägen 1, 84341 Gällö Telefon: +46(693)10043 E-post till Bräcke-Revsunds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

1800-talsgudstjänsten 2014

Den 24 augusti 2014 firade vi 1800-talsgudstjänst i Sundsjö kyrka. Följ med på en tidsresa i ord och bild.

1800-talsgudstjänsten i Sundsjö kyrka den 24 augusti, var ett samarbete mellan Bräcke-Revsunds pastorat, Studieförbundet vuxenskolan och Sundsjö hembygdsförening. Samordnare var Annica Kanto och det låg flera månaders planering bakom.

En sy-grupp hade arbetat under flera månader för att sy kläder till evenemanget och texter och musik var noga utvalt för att överensstämma med en samtida högmässa.

Kyrkoherde Leif Westberg och "Prästfrun" Ingrid Kjelsson, ordförande i kyrkorådet, anlände i Victoriavagn. På kuskbocken satt Peter Edling, ordförande i kyrkofullmäktige.

Församlingen väntade utanför kyrkan på att Prästparet skulle anlända.

Kantor Michael Eriksson presenterade programmet, en Högmesso-gudstjenst med nattvard, enligt 1809 års handbok och välkomnade "Biskop Frans Michael Franzén" som förärade församlingen med ett besök.

Delar av Revsund-Sundsjö kyrkokör sjöng vacker körsång under ledning av kantor Eva-Britt Björklund.

Predikan var dock nedkortad mot vad en autentisk 1800-tals predikan var. En 1800-talsgudstjänst pågick annars under minst 2 timmar då det begav sig.

 Efter mässan samlades församlingen utanför kyrkan för att se när indelta armén sköt salut. Två tappra soldater deltog och saluten fick hattarna att flyga och krutröken att ligga tät efter backen.

Många i församlingen hade klätt upp sig i tidsenliga kläder. Många hade sytt själva, en del hade lånat och det fanns även en mängd vackra bygdedräkter. 

Efter saluten serverades det ärtsoppa med stut, rullrån och kaffe i sockenstugan och de frivilliga i köket hade gjort ett otroligt jobb. Sundsjö spelmän spelade under lunchen och Christina och Lennart Forselius dansade folkdans.

Peter Edling berättade om indelta arméns uppkomst och dess funktion i Sverige från stormaktstiden om framåt.

 Avslutningsvis fick de som ville i församlingen berätta om sina tidsenliga kläder.

 Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag, vilket jag tror de flesta som närvarade håller med om.

Det är definitivt något som vi önskar göra till en tradition.