Delar av kyrktornets gamla tak, som nu håller på att bytas ut
Foto: Daniel Claesson

Taket på Botkyrka kyrka renoveras

Med start i augusti 2020 renoveras Botkyrka kyrkas tak. Arbetet beräknas pågå i ett års tid.

Varför renoveras taket?

Botkyrka kyrka har ett tjärat spåntak. Delar av taket tjärades om senaste 2005, men nuvarande takspån är från 1928. Efter snart 100 år är det dags att byta ut det.

Botkyrka kyrka är en stor del av Botkyrkas kulturarv och ett lokalt landmärke. Takrenoveringen säkerställer att kyrkan kan fortsätta vara detta i många år till.

Byggställningar runt Botkyrka kyrkas torn
En byggställning monteras nu runt kyrktornet Foto: Daniel Claesson

Renoveringen tar ett år

Arbetet startade i augusti 2020. Till att börja med ska kyrktornets tak bytas. Därefter läggs taket på långsidorna och utbyggnaderna om. Målet är att hela taket ska vara bytt i maj 2021, för att sedan tjäras ett par gånger under sommaren.

Tillgänglighet under renoveringen

Botkyrka kyrka fortsätter att vara öppen under hela renoveringen. Byggställningar kommer att finnas runt delar av kyrkan och i perioder kommer delar av kyrkogården närmast byggställningen att spärras av.

Dop, vigslar, begravningar och gudstjänster kan genomföras under hela renoveringstiden.

Tidsplan för takrenoveringen

  • Augusti-oktober 2020: Byggställningar ställs upp runt kyrktornet. Detta tak är först ut att bytas
  • Oktober 2020-maj 2021: Byggställningen flyttas till kyrkans långsidor och utbyggnader. Takbytet sker i etapper om ca 10 meter. Detta arbete väntas pågå fram till sommaren 2021
  • Juni-augusti 2021: Botkyrka kyrkas tak tjäras två gånger under sommaren. Detta kan göras utan byggställningar
  • Vår/sommar 2022: Taket tjäras en tredje gång