Sorgegrupp för ungdomar

Har du mist en förälder, syskon, kompis eller någon annan närstående? I oktober startar vi en sorgegrupp för ungdomar mellan 14 och 18 år.

Vi träffas sex tisdagskvällar i Tumba kyrka under oktober till december. Vi pratar om sorgen, fikar och minns. Sorgegruppen är kostnadsfri. Du behöver inte ha en religiös bakgrund eller en kristen tro för vara med.

Anmäl dig till sorgegruppen

För anmälan eller frågor, kontakta Åsa Dysholm.