SkapelseVår i Ljusets kyrka

Under mars månad vill vi på ett enkelt och positivt sätt skapa nyfikenhet för det naturen ger, öka medvetenhet och kunskap om hur vi kan bidra till att minska vårt avtryck på klimatet.

Vi bor på samma jord, delar samma sol, himmel och hav. Vi människor är på så sätt länkade till varandra – oavsett var vi bor och lever. Vi delar Guds skapelse, den gåva vi fått och ansvaret för den. Det gör oss beroende av varandra, att vi hjälps åt. Under mars månad vill vi på ett enkelt och positivt sätt skapa nyfikenhet för det naturen ger, öka medvetenhet och kunskap om hur vi kan bidra till att minska vårt avtryck på klimatet.

Under perioden 6-26 mars har många av våra verksamheter och aktiviteter i Norra Botkyrka och Ljusets kyrka tema SkapelseVår. Alla aktiviteter är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig. Maten som serveras under denna period är vegetarisk och frivilliga gåvor som skänks går till Vi-skogen.

 

Bild på jorden från universum.

Earth Hour-konsert

Global klimatmanifestation, Ljusets kyrka lördag 25 mars 20.30-21.30. Fritt inträde.

Passion för jorden

Temamässa med Botkyrka Motettkör, Ljusets kyrka söndag 26 mars 11.00. Fritt inträde.

Vi-skogen

Välj en gåva som slår rot, slår ut och blir till liv och möjligheter. 
Plantera träd och var med och motverka fattigdom i östra Afrika. Träd ger bördigare jord och större skördar, mer mat på bordet och är bra för klimatet. 

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Uganda och Tanzania. Tre länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi-skogens vision är ”En hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv”.

Dränk ingen i blommor – ge en skog i stället

Sten Lundgren, 1982, journalist på tidningen Vi

1982 skrev Sten Lundgren, journalist på tidningen Vi, en artikel med rubriken ”Dränk ingen i blommor – ge en skog i stället”.  Den handlade om att skänka pengar till trädplantering på högtidsdagar och begravningar, i stället för att ge blommor. Läsarnas respons på artikeln var stor och idén om att starta en insamling föddes. 1983 lanserades insamlingen av tidningen och pengarna gick till ett trädplanteringsprojekt i West Pokot District i nordvästra Kenya. Några år senare registrerades Vi-skogen som en egen organisation i Kenya och 1991 expanderade verksamheten till Masaka i Uganda. Året efter etablerades Vi-skogen i Musoma i Tanzania och 2004 i Kagera i Rwanda.

Under åren har arbetet utvecklats

Från att ha delat ut plantor till bönder började råd delas ut istället.  Konceptet agroforestry introducerades, där träd samverkar med grödor och boskapsskötsel på böndernas gårdar. Detta koncept arbetar Vi-skogen med än idag, och tillsammans med bönder och deras organisationer sprids kunskaperna vidare.

Läs mer om Vi-skogen på deras hemsida.