Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rösta via brev eller bud

I kyrkovalet kan du brevrösta eller rösta vid bud. Hämta ett brevröstningspaket från Botkyrka församlingsexpedition eller i samband med förtidsröstningen.

Hämta brevröstningspaket

Brevröstningspaket kan hämtas där och när vi erbjuder förtidsröstning. Du kan även hämta brevröstningspaket på församlingsexpeditionen i Tumba vardagar 9.30-11.30 och 13.00-15.00.

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen  i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

För att rösta med hjälp av ett bud behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta från församlingsexpeditionen. Ring 08-530 222 00 för mer information. Det går även att hämta ett brevröstningspaket i samband med våra tider för förtidsröstning.

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

För att rösta via brev behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta från församlingsexpeditionen. Ring 08-530 222 00 för mer information. Det går även att hämta ett brevröstningspaket i samband med våra tider för förtidsröstning.

Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.