Tumba kyrka och klockstapel.

Ombyggnation i Tumba kyrka

Gudstjänst och konsert, terapi, sorgestöd, samtalsgrupper och öppen diakonimottagning - Botkyrka församling vill satsa på att utveckla verksamheten i Tumba kyrka.

För att möjliggöra en fortsatt satsning på Tumba kyrka som en levande kyrka med gudstjänst, kultur och diakoni i fokus, kommer Tumba kyrka med start i september 2022 att byggas om. Ombyggnationen innebär att kyrkan och församlingslokaler kommer vara helt stängda. Preliminärt datum för återinvigning av lokalerna är satt till påsken 2023. 

Efter ombyggnationen kommer församlingen att flytta nuvarande expedition till Tumba kyrka. Där samlas också administration, kommunikation och ledning. På så vis kommer församlingen få en verksamhetsnära administration och expedition med god tillgänglighet för alla församlingsbor. Hyresavtalet för nuvarande församlingsexpedition kommer därmed att sägas upp.  

Följ med på resan och se vad som händer!

2022-09-15 Församlingssalen i Tumba kyrka förbereds nu för nya väggar och kontorsytor.

Ombyggnationen startade 22/8. Vår entreprenör, Byggteknik i Tumba AB, arbetar på och vi befinner oss i dagsläget i rivningsstadiet. När man arbetar med befintliga fastigheter är det inte ovanligt att man stöter på oförutsedda händelser och detta projekt är inget undantag. Vid förberedande av de nya kontorsarbetsplatserna stötte vi på odokumenterade konstruktionspelare som gör att vi behöver tänka om lite. Det hanteras och vi får anpassa en del lösningar, allt för att få en så bra slutprodukt som möjligt. Vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede men än så länge inga hinder som påverkar tidsplanen. Projektet beräknas färdigställas och slutbesiktas runt slutet av februari 2023.

2022-10-13 Nya väggar på plats i gamla församlingssalen.

Bygget i Tumba kyrka fortskrider och är i full gång och tidigare presenterad tidsplan med slutdatum är fortfarande aktuell. Rivningen är nästan helt färdig och i dagsläget pågår vägguppbyggnad och anpassning av ytor utefter verksamhet samt installationsförberedningar. De flesta konstruktionsproblem som vi tidigare har stött på är nu lösta och vi kommer att få ljusa, öppna mötesplatser och rum. 

22-11-15 Golvet börjar växa fram i diakonidelen.

Byggarbetet i Tumba kyrka fortgår, nu börjar även golven växa fram. I samband med ombyggnation av Tumba kyrka anlitas företaget Anderwalds, som arbetar med cirkulär inredning, för inventering och genomförande av möblering med återanvända möbler, så långt det är praktiskt möjligt. 

Tumba Byggteknik arbetar ihärdigt och har kommit en bit på vägen. För södra flygeln har vi nu fått upp nästan samtliga nya fönster i kontorsdelen och gällande målningsarbetena är det enbart en liten del kvar. Dessa utförda arbetsmoment uppvisar stora skillnader i upplevelsen och ljusinsläppen i kontorsutrymmena jämfört med tidigare. Det befintliga köket har kompletterats med två mikrovågsugnar för att tillgodose det nya behovet för det ökade personalantalet. Det nya köket i norra flygeln har precis börjat att monteras och i dagsläget är enbart köksstommarna uppe. Renoveringen fortskrider enligt tidplanen och man kan alltmer gestalta slutprodukten.