Foto: Kollage

Öppna kyrkor i januari

Verksamheter och gudstjänster pausas till och med 31/1 2021. Istället har vi öppna kyrkor flera gånger i veckan.

I januari har vi öppna kyrkor följade tider:

Botkyrka kyrka

Söndagar 10.00-12.00

Ljusets kyrka

Söndagar 10.00-12.00
Onsdagar 18.00-20.00

Tullinge kyrka

Söndagar​ 10.00-12.00
Onsdagar 18.00-20.00

Tumba kyrka​

Söndagar 16.00-18.00
Torsdagar 18.00-20.00

Ängskyrkan

Söndagar 10.00-12.00
Kort gudstjänst söndagar 11.00
Tisdagar 18.00-20.00

Max åtta personer i taget

I enlighet med Regeringens direktiv begränsar vi till max åtta personer i våra lokaler. Detta gäller vid alla typer av verksamheter, även öppna kyrkor. Enda undantaget är vid begravningar. Medverkande personal räknas ej in.

Deltagare vid begravningsgudstjänster och minnesstunder

Regeringen har beslutat att tillåta 20 deltagare vid begravningsgudstjänster exklusive medverkande präst, musiker och vaktmästare. Detta gäller även vid borgerliga begravningar och urnnedsättningar.

På grund av lokalens storlek är lilla Dalens kapell undantaget från regeln om 20 personer. Här kan max 18 personer inklusive medverkande personal delta i begravningsceremonier.

Vi tillhandahåller lokaler för minnesstunder, men då får ni max vara åtta personer i lokalen. Detta i enlighet med Sveriges gällande pandemilagstiftning. Denna begränsning gäller även om ni är ett slutet, privat sällskap.

Dop och vigslar

Vi kan fortfarande genomföra dop och vigslar, men med endast 8 deltagare i kyrkorummet/lokalen. Präst, musiker och vaktmästare är inte inräknade. Även vid dopfika och bröllopsfiranden tillåts max åtta personer i våra lokaler.

Gudstjänster

Då ordinarie gudstjänster ställs in under denna period vill vi tipsa om våra helgmålsböner, som publiceras 18.00 varje lördag i våra digitala kanaler.

Söndagar i januari firas korta, enkla gudstjänster 11.00 i Ängskyrkan. De som är planerade att tjänstgöra finns på plats under gudstjänsten. Evangeliet läses, tacksägelser kungörs och Herrens bön beds avslutat med Välsignelsen. Vid gudstjänster och andra verksamheter är deltagarantalet begränsat till 8 personer. Vid behov firar vi flera efterföljande gudstjänster.

Vi ställer om igen

”Det här är prövningens tid” sa Statsminister Löfven nyligen under en presskonferens. Prövningens tid. Vi kan alla hålla med om pandemin prövar oss på olika vis, med vår frihet, vårt tålamod och vår glädje. Vi som känner Jesus vet att även i prövningens stund finns Gud med. ”Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn”. Det är ju vad adventstiden handlar om och det är vad vi behöver gestalta här och nu, även om vi inte kan göra det som vi brukar.

Direktiv från Svenska kyrkans biskopar

Svenska kyrkans biskopar har gjort en skrivelse och gett oss en riktning. De skriver:

I enlighet med de bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande
  • Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, med max 8 personer närvarande inklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.