Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Sorgegrupp till stöd och tröst

Nyhet Publicerad

I Botkyrka församlings sorgegrupper möts människor som har förlorat en anhörig. Under sex träffar delas minnen och sorgen kan bearbetas.

 

Under våren har en grupp med sex deltagare träffats. Gruppen leddes av Peter Johansson, präst och Thomas Nilsson, diakon.

Öppen för alla som sörjer

Sorgegruppen finns till för alla som sörjer. Det spelar ingen roll om du är troende eller ens är medlem i Svenska kyrkan. Gruppen är dessutom helt kostnadsfri.

– Vi jobbar med ganska små grupper, max sju deltagare och två ledare. Det är viktigt att alla får möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter och då ska det inte vara en för stor grupp, berättar Thomas Nilsson.

Sorgegruppen träffas vid sex tillfällen under sammanlagt 12 veckor. Alla träffar sker på Botkyrka församlings sorgecenter, Grödingevägen 4 i centrala Tumba. Varje träff är 90 minuter.

– Vårens grupp träffades på kvällstid, 18.00-19.30. Nästa grupp kommer att träffas på morgonen. Målet är att erbjuda grupper vid olika tider. Alla som vill vara med i en grupp ska ha möjlighet till det, säger Peter Johansson.

Varje träff har ett förbestämt tema. Utifrån temat turas man om att berätta om sin sorg eller om den som gått bort. Självklart får varje deltagare dela så mycket eller lite som man vill.

– Allt som sägs stannar inom gruppen. Här delas många fina minnen, men även tragiska händelser, säger Thomas Nilsson.

Thomas berättar om deltagare som blivit nära vänner och fortsatt att träffas även utanför sorgegruppen. Andra har hittat ny gemenskap i församlingens olika verksamheter.

Anmäl dig till en sorgegrupp

Om du har frågor eller vill anmäla dig till en sorgegrupp kan du kontakta församlingens samordnare på telefon 073-960 75 91 (fredagar 10.00-13.00). Du kan även skicka e-post till botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se.

Artikel från Botkyrka församlingsblad #3 2019