Foto: Kristiina Ruuti/Ikon

Öppet forum med nominering till verksamhetsråden 2022

Öppet forum nominerar verksamhetsråden som, tillsammans med arbetslaget, sätter upp mål för verksamheten. Verksamhetsrådet fungerar som bollplank för arbetslaget, där idéer och visioner föds och utvecklas. Välkommen till Öppet forum!

Öppet forum med nominering till Verksamhetsråden

Ängskyrkan 17 oktober 11.00
Tullinge kyrka
 31 oktober 10.00
Tumba kyrka 31 oktober 17.00
Ljusets kyrka 21 november 11.00

Samtliga öppet forum inleds med gudstjänst.