Foto: Daniel Claesson

Gudstjänst och diakoni i fokus - nu inleds ombyggnation av Tumba kyrka

Nyhet Publicerad

Gudstjänst och konsert, terapi, sorgestöd, samtalsgrupper och öppen diakonimottagning - Botkyrka församling vill satsa på att utveckla verksamheten i Tumba kyrka.

För att möjliggöra en fortsatt satsning på Tumba kyrka som en levande kyrka med gudstjänst, kultur och diakoni i fokus, kommer Tumba kyrka med start i september 2022 att byggas om. Ombyggnationen innebär att kyrkan och församlingslokaler kommer vara helt stängda. Preliminärt datum för återinvigning av lokalerna är satt till påsken 2023. 

Efter ombyggnationen kommer församlingen att flytta nuvarande expedition till Tumba kyrka. Där samlas också administration, kommunikation och ledning. På så vis kommer församlingen få en verksamhetsnära administration och expedition med god tillgänglighet för alla församlingsbor. Hyresavtalet för nuvarande församlingsexpedition kommer därmed att sägas upp.