Foto: Kollage

Antal deltagare i våra lokaler

I enlighet med gällande restriktioner tar vi just nu in ett begränsat antal personer i våra lokaler.

Antal deltagare i våra lokaler

  • Botkyrka kyrka: 90 deltagare
  • Ljusets kyrka: 50 deltagare
  • Tullinge kyrka: 50 deltagare
  • Tumba kyrka: 90 deltagare
  • Ängskyrkan 90 deltagare
  • Lilla Dalens begravningskapell: 25 deltagare

Medverkande personal räknas inte in.

Om ni lånar/hyr lokal av oss

Om ni hyr en lokal av oss för en privat sammankomst (t.ex. minnesstund och dopkalas) får max 50 personer vistas i lokalen. Lokalens brandskyddsregler kan innebära ytterligare begränsningar.