Foto: Kollage

Antal deltagare i våra lokaler

Fram till 29/9 gäller begränsat antal deltagare i våra lokaler. Med start 29/9 tas dessa begränsningar bort och vi återgår till vanliga besöksantal.

Antal deltagare i våra lokaler fram till 28/9

  • Botkyrka kyrka: 90 deltagare
  • Ljusets kyrka: 50 deltagare
  • Tullinge kyrka: 50 deltagare
  • Tumba kyrka: 90 deltagare
  • Ängskyrkan 90 deltagare
  • Lilla Dalens begravningskapell: 25 deltagare

Medverkande personal räknas inte in.

Om ni lånar/hyr lokal av oss fram till 28/9

Om ni hyr en lokal av oss för en privat sammankomst (t.ex. minnesstund och dopkalas) får max 50 personer vistas i lokalen. Lokalens brandskyddsregler kan innebära ytterligare begränsningar.