Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Uppdaterade restriktioner sedan 19 januari

Med anledning av nya allmänna råd och restriktioner får vi nu vara max 50 besökare i våra kyrkor (40 besökare i Ljusets kyrka). Vaccinationspass behövs inte. 50 personer får samlas vid minnesstunder, annars gäller max 20 besökare vid privata sammankomster.

Med anledning av de uppdaterade restriktionerna som gäller från 19 januari behöver vi begränsa antal besökare i våra lokaler. Nu får det vara max 50 besökare vid gudstjänster och i våra andra verksamheter (i Ljusets kyrka gäller max 40 besökare).

Dessutom får max åtta personer per sällskap sitta tillsammans och alla sällskap ska hålla minst en meters avstånd till andra besökare. Vi kommer inte kräva vaccinationspass vid gudstjänster och andra verksamheter. Undantaget är vid vissa konserter i några kyrkor. Med vaccinationspass kan det vara 100 besökare i Botkyrka kyrka, 125 i Tumba kyrka och 120 i Ängskyrkan.

Dop, vigsel och begravning

Max 50 besökare gäller även vid förrättningar som dop, vigslar och begravningar. I Ljusets kyrka gäller max 40 besökare och Lilla Dalens kapell har också ännu färre platser just nu. Om ni önskar vara fler är 50 vid en förrättning i Botkyrka kyrka, Tumba kyrka eller Ängskyrkan kan detta godkännas i samråd med tjänstgörande personal. Dock kommer vi då kräva vaccinationspass för samtliga besökare över 18 år. Med vaccinationspass kan det vara 100 besökare i Botkyrka kyrka, 125 i Tumba kyrka och 120 i Ängskyrkan.

Minnesstunder och dopkalas

Från och med 19 januari begränsas antal besökare vid privata sammankomster till max 20 personer. Detta gäller för dig som lånar eller hyr lokal av oss för dopkalas eller andra samlingar.

Minnesstunder är dock undantagna från denna nya restriktion. I samband med en minnesstund får ni fortsatt vara 50 personer, så länge lokalens brandskyddsrelger inte innebär andra begränsningar.

Sedan tidigare gäller att max åtta personer per sällskap får sitta tillsammans och alla sällskap ska dessutom hålla minst en meters avstånd till andra besökare. Detta gäller alla privata sammankomster i våra lokaler.

Verksamheter framåt

Vi planerar att genomföra de flesta av våra verksamheter, så länge vi bedömer att detta kan göras på ett smittsäkert sätt. Vissa verksamheter har senarelagd terminsstart eller delvis ändrat upplägg. Se vår kalender för mer information.

Stanna hemma om du är sjuk

Vi uppmanar alla som besöker oss att hålla avstånd och tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit. Munskydd finns tillgängligt för dig som vill använda det. Om du har minsta sjukdomssymptom så ber vi dig att stanna hemma. Tack för att du visar hänsyn för andra besökare och våra medarbetare.