Meny

Meditation på kristen grund

Tisdagar i Tegnérpaviljongen på Tullinge gård

Tisdagar på Tulline gård, med start 28 januari

Kom och pröva på meditation som vilar på kristen grund. De tre första gångerna ges introduktion, därefter bestämmer du dig för om du vill fortsätta meditera under terminen. Såväl gamla som nya deltagare, erfarna som nybörjare, hälsas välkomna tisdag 28 januari 19.00.

Meditationsledare

Jan Sääf och Hans Lindberg. Jan är utbildad meditationsledare med mångårigt ledarskap av meditationsgruppen på Tullinge gård.

Mer information och intresseanmälan

Jan Sääf, 0708-16 07 39
E-post till jan.saaf@bredband.net

Hans Lindberg, 0702-41 08 53

Om meditationen på Tullinge gård

Meditation på kristen grund genomförs på tisdagar på Tullinge gård. De tre första gångerna varje termin är öppna för alla som vill prova på meditation. Därefter bildar vi en grupp med alla som vill fortsätta att meditera.

Kärnan i vår meditation är riktning och vila, avspänning i kombination med vakenhet och uppmärksamhet. Vi uppnår detta med vår kroppshållning. Metoden kommer från en tusenårig tradition inom Zen-buddismen i Japan.

Meditation i olika former har utövats av kristna sedan en lång tid tillbaka. Kroppshållniningen delar vi med buddismen, men fokus med denna meditiation ligger i utvecklingen av tro, hopp och kärlek.

Vi mediterar vanligtvis sittandes på stol, men den som vill får självklart sitta på en matta, kudde eller pall. Meditationsledaren startar meditationen genom tre slag på klockan. Därefter mediterar man sittande i 20 minuter. Sittningen avslutas med ett slag på klockan.

Då reser sig deltagarna och påbörjar en meditativ gång i lokalen runt sittplatserna. Den meditativa gången är fortsatt meditation. Syftet med den är att eliminera kramper i ben och leder som kan uppstå efter 20 minuters sittning. Därefter startar meditationsledaren med tre slag i klockan en andra meditation sittande i 20 minuter. Meditationen sker under tystnad, något som annars är en bristvara i dagens samhälle.

Botkyrka församling är inte den enda församlingen i Stockholmsområdet som erbjuder tillfälle att meditera, Här finns totalt ett 20-tal församlingar där det förekommer meditation. På många ställen är det en drop in-verksamhet. Här skiljer sig gruppen på Tullinge gård, som en sluten meditationsgrupp som bildas vid start av varje ny termin.