Hörlurar hänger intill en mikrofon. I bakgrunden syns en datorskärm med inspelade ljudfiler.

Ljusets ungas podcast

Lyssna till en podcastserie inspelad av ungdomar i vårt norra distrikt.

Podcasten Ljusets unga är inspelad av församlingens ungdomar, i norra distriktet. Syftet är att lyfta och fånga upp ungdomarnas tankar kring olika samtalsämnen.

I denna pod är det ungdomarna som pratar utifrån deras tankar och funderingar. Innehållet kan variera då ungdomarna följer ett visst tema eller ämnen av eget intresse.

Fastan del 3

I det sista avsnittet med tema fastan är det Leon, Rebecka och Simon som diskuterar sina tankar om bön och bot. De pratar bland annat om varför det är viktigt för dem att be.

Fastan del 2

I detta avsnitt diskuterar Manuella och Richard deras egna tankar och syn på prövningar och om fastan är en prövning eller inte.

Fastan del 1

I podcastens första tre avsnitt är huvudtemat fastan. I detta avsnitt diskuterar Maria, Julian och Richard vad fasta är för dem och pratar om deras syn på religiös fasta.