Berlinresan: Träffar i norra Botkyrka

Berlinresan har två grupper med träffar på olika platser och dagar. Det här är onsdagsgruppen i Ljusets kyrka. Tema: Jesus som influencer.

Varför finns jag? Hur vet jag vad jag är skapad till? Det är några de många frågor som vi ställer oss ibland. Välkommen till konfirmationsalternativet i Botkyrka församling som, med hjälp av att skapa, uttrycker våra tankar i olika former som t ex musik, podcasting, diskussioner och dramatiseringar. I denna konfirmandgrupp testar vi tillsammans på olika sätt att beröra viktiga frågor inom oss. Krävs det förkunskaper? Nej, vi är skapade med olika gåvor och detta är en plats där man får växa och även utveckla oupptäckta färdigheter och växa i sin tro.

På höstlovet 2024 åker vi på läger till Tyskland. Där kommer vi besöka platser som spelat roll i historien i nästan 500 år! Vi kommer besöka Wittenberg, där Martin Luther verkade och la grunden för vår Lutherska kyrka genom reformationen. I Berlin ser vi resterna av muren som delade staden fram till för bara 30 år sedan. Dessutom kommer vi besöka koncentrationslägret Sachsenhausen, ett av de mörkaste kapitlen i vår historia.

Berlinresan är ett gemensamt konfirmationsläger för grupperna i norra Botkyrka och Ängskyrkan i Tumba!

Bra att veta om konfirmation

Konfirmation i Botkyrka församling är helt kostnadsfritt. Vad gäller om jag inte är döpt? Vad är en kåpa och varför firar vi nattvard under konfirmationen?

Var och när vi träffas

Plats: Ljusets kyrka
Start: 18 september
När: Onsdagkvällar under hösten
Läger: Berlinresan 27 oktober - 2 november 2024
Konfirmation: Våren 2025 i Botkyrka kyrka

Anmäl dig till denna grupp

Vill du anmäla dig till denna konfirmationsgrupp? Fyll i formuläret:

GDPR: Inför och under konfirmation (ungdomar under 18 år)

Vid anmälan till konfirmation godkänner ni att konfirmandens personuppgifter hanteras av Botkyrka församling.