Konfirmation med inriktning media, musik, drama - 2022/2023

Konfirmationsundervisning i Ljusets kyrka med inriktning på kreativt skapande.

Varför finns jag? Hur vet jag vad jag är skapad till? Det är några de många frågor som vi ställer oss ibland. Välkommen till konfirmationsalternativet i Botkyrka församling som, med hjälp av att skapa, uttrycker våra tankar i olika former som t ex musik, podcasting, diskussioner och dramatiseringar.

I denna konfirmandgrupp testar vi tillsammans att på olika sätt att beröra viktiga frågor inom oss. Krävs det förkunskaper? Nej, vi är skapade med olika gåvor och detta är en plats där man får växa och även utveckla oupptäckta färdigheter och växa i sin tro.

Till våren 2023 att åker vi på två läger i Sverige. Mer information om vart och när vi åker kommer hösten 2022. Orkar du inte vänta tills gruppen börjar? Välkommen till vår ungdomsgrupp i Ljusets kyrka i Hallunda, kontakta Johannes för mer info.

Bra att veta om konfirmation

Konfirmation i Botkyrka församling är helt kostnadsfritt. Vad gäller om jag inte är döpt? Vad är en kåpa och varför firar vi nattvard under konfirmationen?

Var och när vi träffas

Plats: Ljusets kyrka
Start: 24-25 september 
Träffar: en helg i månaden, september-maj
Läger: två läger våren 2023
Konfirmation: slutet av våren 2023 i Botkyrka kyrka

Anmäl dig till denna grupp

Vill du anmäla dig till denna konfirmationsgrupp? Fyll i formuläret:

GDPR: Inför och under konfirmation (ungdomar under 18 år)

Vid anmälan till konfirmation godkänner ni att konfirmandens personuppgifter hanteras av Botkyrka församling.