Församlingen kallar det för Internationellt Café. En mötesplats med människor från hela världen som har andakt och fikar. En del av kyrkans diakonalt arbete och integrationsarbete.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Hopp och tillit

Öppen verksamhet för dig i åldern 12-14 år som vill ha en trygg plats att vara i tillsammans med andra i samma ålder och få chans att stärka din självkänsla.

Nu startar vi en ny grupp för dig som är 12-14 år och vill ha en trygg plats att vara i tillsammans med andra i samma ålder och få chans att stärka sin självkänsla. Gruppen är helt öppen och kostnadsfri. Du kan vara med precis så många gånger du vill.

Vi träffas måndagar 16.00-17.30. Träffarna sker var tredje vecka i Ljusets kyrka, Tumba kyrka och Ängskyrkan. Verksamheten leds av personal från de tre kyrkorna.

Höstens träffar

Vi träffas måndagar 16.00-17.30:
12 oktober i Ljusets kyrka
19 oktober i Tumba kyrka
2 november i Ängskyrkan
9 november i Ljusets kyrka
16 november i Tumba kyrka
23 november i Ängskyrkan
30 november i Ljusets kyrka
7 december i Tumba kyrka

För mer information, kontakta mig

Ximena Munoz

Ximena Munoz

Botkyrka församling

Norra Botkyrka, Fritidsledare