Krans vid gravsten
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vi söker info om gravrättsinnehavare till gravar på våra begravningsplatser

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker kontaktuppgifter till många gravrättsinnehavare till gravar på våra tre begravningsplatser. Gravplatserna har skyltats.

Lista över gravplatser

Vi har listat alla gravplatser där vi söker information om gravrättsinnehavare.

Se listan över aktuella gravplatser

Delgivning

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravar på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård.

Varför söker vi gravrättsinnehavare?

Förvaltningen är skyldig att föra gravbok där det ska anges namn, personnr och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att förvaltningen ska föra register över gravrättsinnehavarna.