Krans vid gravsten
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Gravrättsinnehavare till gravar på våra begravningsplatser sökes

Botkyrka Kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravar på våra tre begravningsplatser.

Delgivning

Botkyrka Kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravar på Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård.

Varför söker vi gravrättsinnehavare?

Förvaltningen är skyldig att föra gravbok där det ska anges namn, personnr och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att förvaltningen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Vilka gravar gäller det?

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning.

  •  Du som vill veta mer om ifall denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning: 08-530 222 75, botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Gravar på Botkyrka kyrkogård

Här kan du ladda ner en karta som visa alla skyltade gravplatser på Botkyrka kyrkogård.

Skyltade gravplatser på Botkyrka kyrkogård