Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon:+46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnehavare till gravar på Botkyrka kyrkogård sökes

Botkyrka Kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravar på Botkyrka kyrkogård.

Delgivning

Botkyrka Kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravar på Botkyrka kyrkogård.

Förvaltningen är skyldig att föra gravbok där det ska anges namn, personnr och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att förvaltningen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Vilka gravar gäller det?

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning.

Här finns en förteckning över de gravar som försetts med skyltar.

Du som vill veta mer om ifall denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning: 08-530 222 75, botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Vilka gravar gäller det?

Här kan du ladda ner en karta som visa alla skyltade gravplatser på Botkyrka kyrkogård.

Karta över skyltade gravplatser