Botkyrka kyrka kallställs i vinter

Vi befinner oss i en orolig tid, med höga elpriser och ökade kostnader. Botkyrka kyrka är församlingens mest energislukande fastighet och är därför kallställd fram till 31 mars 2023. Verksamhet och gudstjänster flyttas till andra lokaler. Botkyrka kyrka öppnas dock tillfälligt upp igen under julhelgen för julkonsert och gudstjänster.

Botkyrka kyrka fotograferad utifrån. Det är vinter och snö på kyrkan.

I dagsläget värms Botkyrka kyrka upp av direktverkande el-element. Detta, i kombination med att kyrkan är både stor och gammal, gör att det är väldigt kostsamt att värma den. Botkyrka kyrka är församlingens mest energislukande fastighet, på grund av värmesystemet.

Vi måste alla göra det vi kan för att minska energiförbrukningen i solidaritet med övriga samhället. Därför har Botkyrka församlings kyrkoråd beslutat att Botkyrka kyrka ska kallställas under perioden 7 november 2022 till 31 mars 2023. Under de månaderna sänks värmen i kyrkan till ca 10 grader, vilket kommer minska uppvärmningskostnaderna rejält. Det innebär samtidigt att vi inte kan fira gudstjänster eller ha planerad verksamhet i kyrkan under denna tid.

Nytt värmesystem på gång

Sedan 2019 pågår flera renoveringar av Botkyrka kyrka och nu förbereds nästa steg. Under 2023 vill vi renovera inne i kyrkan och planerar då att byta till ett modernare och mer energieffektivt värmesystem. Dessutom ska Botkyrka kyrka få ett nytt elsystem och vi ser över hur kyrkan kan tillgänglighetsanpassas.

Det blir inte en vanlig vinter i Botkyrka kyrka, men vi kommer ha ett levande gudstjänstliv i resten av församlingen. Genom investeringar och renoveringar säkerställer vi samtidigt att Botkyrka kyrka kan fortsätta vara ett kulturarv både nu och i framtiden.

Gudstjänster och verksamheter flyttas tillfälligt

Verksamheter som flyttar från Botkyrka kyrka:

Mötesplatsen på tisdagar flyttar till Klockargården, samma tid 10.00-12.00.
Lunchmusiken på torsdagar flyttar till Ljusets kyrka, samma tid 12.00.
Botkyrkamässan på söndagar flyttar till Klockargården, samma tid 15.00, men vi välkomnar redan från 14.00. (Kan komma att ändras efter jul.)

Gudstjänster i Botkyrka kyrka under jul

Under veckan inför jul värmer vi tillfälligt upp kyrkan
och välkomnar till julfirande:

Julkonsert söndag 18 december 15.00 - Christmas Candlelight Concert
Lunchmusik torsdag 22 december 12.00 - Det strålar en stjärna
Julnattsmässa julafton 24 december 23.30