Bild på Botkyrka kyrka. Framför kyrkan finns en orange vägskylt där det står "Vägkyrka" med grön text
Foto: Daniel Claesson

Botkyrka kyrka blir vägkyrka i sommar

Öppen söndag till torsdag under perioden 18–31 juli. Kyrkan är öppen för besök och vi har andakter, visningar av kyrkan och fikaservering.

Under vecka 29 och 30, andra halvan av juli, bjuder vi in till vägkyrka i Botkyrka kyrka. Besök Sankt Botvids pilgrimskyrka. Vi har andakter, visningar av kyrkorummet, sommarcafé, lunchmusik och annat program i kyrkan under dessa dagar.

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka är församlingens äldsta kyrka, med rötter från 1100-talet. Kyrkan har under lång tid varit en pilgrimskyrka och ligger än i dag vid "den stora landsvägen" E4/E20 där de flesta som lämnar Stockholm söderut passerar.

Två personer tjärar taket på Botkyrka kyrka. De hänger i rep

Botkyrka kyrka renoveras och bevaras

Under 2022 restaureras och renoveras Botkyrka kyrkas fasad och fönster. Verksamhet kan pågå under hela renoveringen, även om fasaden delvis kommer täckas av byggställningar i perioder. Under en period kommer kyrkans fasad vara vitkalkad.

Sankt Botvid - hela Botkyrkas helgon

Botvid har bland annat gett namn åt Botkyrka kommun, Botkyrka församling och Botkyrka kyrka. Han avbildas ofta med en fisk och en yxa i sina händer.