Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon:+46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Botkyrka församlings policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer som rör arbetsmiljö, jämställdhet, alkohol, resor, vilofrid, kränkande särbehanlding m.m.

Församlingens kyrkoråd har antagit ett antal policys och riktlinjer. Dessa rör bland annat tjänsteresor, risk- och sårbarhetsanalys, alkohol, vilofrid för medarbetare och riktlinjer för lägerverksamhet. Du hittar många av dessa dokument på denna sida.