Botkyrka församlings policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer som rör arbetsmiljö, jämställdhet, alkohol, resor, vilofrid, kränkande särbehanlding m.m.

Församlingens kyrkoråd har antagit ett antal policys och riktlinjer. Dessa rör bland annat tjänsteresor, risk- och sårbarhetsanalys, alkohol, vilofrid för medarbetare och riktlinjer för lägerverksamhet. Du hittar många av dessa dokument på denna sida.