Foto: Alex&Martin/IKON

Möten i det lilla

Svenska kyrkan, Botkyrka församling möter genom sina medarbetare många människor varje dag, allt från de allra yngsta till de äldsta. Det är i dessa möten som förtroendet skapas och sätts på prov. Det är här framtidens kyrka byggs.

Fadi, vi kan kalla honom så, är bara 16 år. Eller möjligen 17, han vet inte själv så noga. Han säger inte så mycket utan sitter mest stilla i ett hörn.   Hans berättelse är en av många. Inte ovanlig, men för honom själv så dramatisk och svår att ögonen blir blanka när han med tolkens hjälp försöker berätta. Svåra avsked från föräldrar och syskon, hänsynslösa agenter som tar hutlöst betalt, livsfarliga båtar i hög sjö och svårtolkade och skrämmande bestämmelser i  olika länder. Han är på ”Fredagsmys” i en kyrka och medarbetarna i Svenska kyrkan, Botkyrka församling frågar honom vad han vill göra.  ”Jag vill bli läkare och spela fotboll” svarar han tyst. ”Och prata med mina föräldrar” tillägger han.

 Johan, vi kan kalla honom så, sitter ensam på ålderdomshemmet. Släktingar är spridda och fotona på hans sängbord är sedan länge gulnade. Dottern på bilden är 19 år och har studentmössa. Nu bor hon i USA, är närmare 60 år och har två barn. Personalen på hemmet gör vad de kan, men det är många som behöver hjälp. De återkommande besöken av en diakon från Svenska kyrkan som orkar lyssna och trösta blir ljuspunkterna för Johan.

 Elin, vi kan kalla henne så, är nybliven mamma. Inför första barnet är frågorna många. Hennes släktingar bor runt om i Sverige och finns inte till hands när den nya familjemedlemmen har magont och skriker på nätterna. På Kyrkans sommarlek i Tullinge finns pedagoger och präster som sjunger med barnen och tillsammans pratar man om det svåra med att vara förälder.

Elsa, vi kan kalla henne så, säger själv att hon sjunger ”hellre än bra”. Men ”hittills har körledaren inte sagt något” säger Elsa. En kväll i veckan går hon till Kyrkan för att sjunga i kör. Tillsammans med andra övar hon inför konserter och gudstjänster och ledaren är utbildad musiker, anställd av Svenska kyrkan. Musikern försöker lära kören att träffa rätt toner och helst skall det ske i takt med de andra. Mycket tragglande blir det innan låtarna sitter som de ska. Men skratten hörs högt och tydligt vid varje körövning och körledaren nickar vänligt när det går framåt.

 I möten sker det viktiga
Listan över liknande möten kan göras lång. Svenska kyrkan, Botkyrka församling möter genom sina medarbetare många människor varje dag, allt från de allra yngsta till de äldsta. Det är i dessa möten som förtroendet skapas och sätts på prov. Det är här framtidens kyrka byggs. Våra medarbetare är väl utbildade och Botkyrka församling fortsätter att satsa på utbildning för sina anställda. För att orka vara närvarande i de små och nära sammanhangen behöver vi motiverade och välutbildade medarbetare.  Som kyrkoherde i församlingen sedan några månader tillbaka ser jag med stolthet hur våra medarbetare finns ute i närsamhället och möter så många. Dessa möten skrivs det aldrig om. Men där sker det viktiga!

Per Axerup, kyrkoherde