Vi finns som stöd på flera sätt.

Läs mer här.

Vi finns som stöd.

Samtalsakuten:
Här kan man prata om relationer, kriser, arbetslöshet, sorg som drabbar, existentiella frågor och funderingar eller andra situationer som får till följd att man tappar fotfästet. 

Samtalen är kostnadsfria för alla och finansieras av kyrkoavgiften. Väntetiderna är korta och samtalen sker utan journaler och under tystnadsplikt.

Jourhavande präst:
Telefonlinjen är öppen varje kväll mellan klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst nås via telefon, mail och chatt. 

Nätvandrarna:
Chatt för dig mellan 12-25 år. 

Här får du prata om precis vad du vill. Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig. 

Vi samverkar även med Tolvstegsrörelsen,Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd m.fl. 

Vi är med i samhällets krisberedskap i samarbete med kommunens krisgrupp (POSOM) samt det lokala kristahanteringsrådet.