VEM ÄR MIN NÄSTA?

Marina Ander, församlingspedagog. Tankar om vårens kraft, framtidstro, tolerans och medkänsla.

Våren är på väg med all sin kraft och att se hur naturen väcks till liv ger mig hopp och framtidstro. Att våga tro på framtiden och se allt det vackra som finns runt omkring oss i en tid då vi varje dag påminns om allt det svåra som sker i vår omvärld tror jag är viktigt.

I Lukasevangeliet kap. 10:29-37 frågar en man Jesus; Vem är min nästa? Jesus berättar då en liknelse om en man som blivit överfallen och misshandlad. Två män passerar mannen som ligger där hjälplös utan att hjälpa honom. Men en samarier, som på den tiden hade väldigt låg status i samhället, fylldes av medlidande och hjälpte mannen.

Jesus frågar: Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?
Han svarade; Den som visade honom barmhärtighet.
Då sa Jesus; Gå du och gör som han!

Tolerans, medkänsla och en vilja att finnas där för de människor som vi möter i vår vardag kan bli en kraft som bär genom allt det svåra.

Må din väg gå dig till mötes och må
vinden vara din vän och må solen
värma din kind och må regnet vattna
själens jord och tills vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand.

(Psalm 730)