Våga ha tillit till varandra

Christina Lindgren, församlingspedagog skriver:

Barnen är det viktigaste vi har, de är vår framtid. Jesus sa att vi ska ”ta emot Guds rike som ett barn”. Ett litet barn har tillit, det litar på dem de har nära, deras hjärta är öppet och spontant. De vågar ta emot livet, ta vara på nuet. Jag tänker att vi alla, barn och vuxna, behöver ha tillit till varandra. Hur kan vi göra för att behålla barnets öppna sinne?

I årskurs 4 har vi Riddarskola. Genom olika övningar och samtal får barnen fundera kring etik, moral och människosyn. De reflekterar över sig själva och sitt eget handlande. De övar sig i att lita på sig själv och sin omgivning. Vi behöver varandra. Tillsammans är vi starka. Kanske behöver vi alla bli mer ridderliga. I dessa virustider behöver vi varandra extra mycket. Vi behöver kunna känna oss trygga och ha tillit. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.

En favoritövning i Riddarskolan är omvänd hela havet stormar. Vi börjar med lika många stolar som det finns barn i klassen, sen plockas en efter en stol bort. Hela klassen ska få plats ändå, ingen åker ut. Genom att samarbeta och lita på varandra kan man nå långt. Rekordet är en hel klass på endast 4 stolar!