Foto: Camilla Cherry/IKON

Vad kan vi göra som medmänniskor i en tid då inget är sig likt?

Diakon Maria Burman skriver:

Vad kan vi göra som medmänniskor i en tid då inget är sig likt? Att hjälpa andra kan vara ett sätt att skingra sin egen oro. När vanliga rutiner bryts, blir vi kreativa och hittar nya vägar och möjligheter. Samarbete krävs för att kunna hjälpa de mest utsatta. Att mat och medicin är livsviktigt vet vi redan. Men även ett uppmuntrande telefonsamtal kan bidra till att minska psykisk ohälsa. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Diakonen har ett särskilt ansvar, men för att kunna utföra den uppgiften behövs din hjälp!