Tillsammans i tystnad

En dag I retreat- tid för eftertanke, reflektion och harmoni.

Till kyrkans långa tradition hör Retreaten – att dra sig tillbaka, stanna upp i eftertanke för att få syn på sig själv, sitt liv och Gud.

Vi bjuder in till vad vi kallar ”Tillsammans i tystnad”
- En dag för dig som söker tid för eftertanke och egen reflektion.

Under dagen serveras frukost och enkel lunch. Vi erbjuder bland annat vägledning, enskilt samtal, yoga och orgelmeditation. Dagen avslutas med gudstjänst och gemensam fika.

Tid: Lördag 21 maj
Plats: Kvarnsvedens kyrka
Pris: 120:-/person
Maxantal: 20 pers

Anmäl dig till pastorsexpedition, tel 0243-771 01.
Sista anmälningsdagen är den 17 maj.

Vid frågo, kontakta gärna:
Tina Gregori Eriksson,
tel. 0243-771 20

”Det brukar sägas att vi lever i en tid där tystnad är en bristvara.
Allt ifrån trafikbuller till mobilsignaler och radio fyller våra dagar med ljud. Ibland blir det för mycket och vi längtar efter tystnad.”
Gunbritt Käck, tel. 0243-77146