Hagakyrkan i soligt vårväder.

Svenska kyrkan i Borlänge satsar för framtiden!

Hagakyrkan med tillhörande lokaler hålls stängd för renovering fr.o.m april.

Kyrkofullmäktige fattade 2021-03-22 ett enhälligt beslut om att göra nödvändiga och välbehövliga renoveringsarbeten.
Byggnaden har stort renoveringsbehov för att bli anpassad till vår tids behov och krav. Det är en större renovering som krävs för att få flexibla och anpassade lokaler som kan fungera nu och i framtiden. 

Hagakyrkan är en unik byggnad som sedan den invigdes 1936 fyllt en viktig funktion som kyrka och samlingsplats för generationer av Borlängebor. Byggnaden har stora byggnadstekniska och kulturhistoriska värden och har en viktig plats i folks medvetande. 

Svenska kyrkan i Borlänge kommer efter renoveringen, som beräknas vara klar 2022, ha funktionella och tillgängliga lokaler med historisk tyngd i de centrala delarna av Borlänge. Under kommande projektering- och renoveringsperiod måste byggnaden vara tömd på verksamhet. Pastorsexpeditionen kommer lokaliseras till Stora Tuna prostgård. Annan verksamhet kommer förläggas till pastoratets övriga verksamhetsställen.
Mer information kommer. 

Välkommen att följa renoveringsarbetet i kommande annonser, på vår hemsida och i sociala medier!

 Per Henriksson Lerström, kyrkoherde