Svenska kyrkan i Borlänge- Nu och framtid

Öppet möte den 9 maj med kyrkoherde Per Henriksson Lerström, om kristen tro i nästa generation.

SVENSKA KYRKAN I BORLÄNGE - NU OCH I FRAMTIDEN.

Välkommen till ett öppet möte med kyrkoherde Per Henriksson Lerström om tradition och förnyelse. 
En ny församlingsinstruktion, vad betyder det för oss?

Ett angeläget samtal om framtid och kristen tro i nästa generation.

Varmt välkommen till Hagakyrkan den 9 maj kl. 18.00.