Foto: Louise Hedberg /Ikon

Stödgrupper för barn och ungdomar som mist en anhörig.

Sorg kan vara svårt att sätta ord på, speciellt när man är liten.

Region Dalarna erbjuder i samverkan med Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan och Rädda barnen stödgrupper för barn och unga som råkat ut för dödsfall i familjen. 

Efter ett dödsfall i familjen kan det vara en hjälp att träffa andra som har upplevt samma sak. I stödgrupperna pratar vi om vad som har hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. Träffarna innehåller aktiviteter och övningar om olika temat som minnen och känslor.

För att delta i en stödgrupp behöver det ha gått minst sex månader efter dödsfallet. Vi träffar varje deltagare enskilt tillsammans med vårdnadshavare eller annan vuxen innan gruppen start för att ge information och svara på frågor.

Behöver du, eller någon du känner extra stöd? 
Läs mer här och tipsa gärna andra