SKUT

Svenska kyrkan i Utlandet

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har församlingar i fler än 40 städer runt om i världen. Vi finns till för dig när du är turist, student, au-pair eller bor utomlands kortare eller längre tid.

Ibland behöver vi även utomlands en plats där vi känner oss hemma och kan tala svenska. Svenska kyrkan i utlandet är mötesplatser där man kan träffa nya vänner, få uppleva gemenskap och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få professionellt stöd i svåra stunder.

GUDSTJÄNSTEN OCH OMSORGEN I CENTRUM
Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige.
• Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet.
• Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.
• Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla för svenskar utomlands, genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer.
Varje år får Svenska kyrkans församlingar utomlands omkring 750 000 besök.

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP AV SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.
Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal. Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.

GE TILL SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031

Svenska kyrkan i utlandet - SKUT

" data-type="person" data-frequency-preset="once" data-frequency-show="true" data-amount-monthly="100,200,300" data-amount-monthly-preset="200" data-amount-once="200,300,500,1000" data-amount-once-preset="300" data-skut="true" >