Sinnesroandakt i Hagakyrkan

Med kyrkoherde Per Henriksson Lerström och kyrkomusiker Anna Andersson.