Olika arbeten på Pastorsexpeditionen

En stödfunktion både internt och externt

På pastorsexpeditionen sitter flera personer med olika arbetsuppgifter, men med samma mål- att finnas som en stödfunktion både internet och externt. 

Här arbetar bland annat administratörer som bland annat tar emot samtal och besök gällande bokning av dop, vigslar och begravningar. 

Här arbetar även  kyrkoassistent som bland annat adminitrerar förtroendevaldas möten och sköter diarieföring. 

Här arbetar också en kommunikatör som sköter marknadsföring av allt som sker i verksamheten, både digitalt och i print.

Vi har även en HR...och en enhetschef.