Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Påsk i Stora Tuna och Torsångs pastorat.

Vad händer i kyrkan i påsk? Här hittar allt som sker i kyrkor och kapell.

Välkommen att fira påsken i våra kyrkor och kapell!

Gudstjänster, mässor och musik i påsk

Välkommen till våra kyrkor och kapell

Påskris med fjädrar i turkos, gult och orange.

Påskens symboler

Ägget, riset, påskliljor, påskgummor och harar. Det svenska påskfirandet är fullt av symboler, som för vissa står för tradition och för andra är laddade med kristen symbolik.