Foto: Gustaf Hellsing, Magnus Aronson/IKON kollage

Tänd ett ljus

Nyhet Publicerad Ändrad

En ordning för enkel HUSANDAKT

Ta fram psalmboken och bibeln. 

 
PSALM     
Sjung eller läs en psalm du tycker om eller slå upp psalmboken på måfå. 

TEXTLÄSNING     
Läs en bit från passions berättelsen i Matteusevangeliet, kap.26-27. 
På påskdagen läses kap.28. 
Passionsberättelserna finns också i psalmboken, i den bakre delen.

Be Herrens bön.
HERRENS BÖN
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet. Amen

VÄLSIGNELSEN
Gud välsigne dig och bevare dig.
Gud låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Gud vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
Amen.

 

Ladda ner i pdf