Information från begravningsverksamheten

Nyhet Publicerad Ändrad

Lite om vad som händer på våra kyrkogårdar.

Restaurering av muren runt Stora Tuna kyrkogård

Restaureringsarbetet för muren kring Stora Tuna kyrkogård tar sin början den 11/4, med start i nordöstra hörnet där staketet möter muren intill Stora Tuna kyrka. Projektet sträcker sig över sommaren och förväntas vara klart till hösten.  För att skydda stenar och rabatter på angränsande gravar kommer en enklare träkonstruktion att användas.

Vårstädning

Vi påbörjar vårstädningen 15/4

Askgravplatser norra griftegården

Ett nytt område med askgravplatser har tagits i bruk på Norra griftegården. Här finns en gemensam plantering med perenner, plats för en namnskylt på återanvända stenar samt plats för en lykta och en vas för den enskilda gravrättsinnehavaren. Området ligger sydväst om befintliga askgravplatser se karta nedan.

Klicka på bilden för en större karta

Förtydligande av regler för askgravplatser

Kära gravrättsinnehavare!

Vi vill börja med att be om ursäkt för att vi har varit otydliga gällande de föreskrifter som finns för askgravplatser.

Vi förstår att vi gjort många ledsna och upprörda genom att vi inte har varit konsekventa med ordningsföreskrifterna. Dels har det kommit klagomål från många som velat smycka askgravarna på eget sätt, dels har vi även fått klagomål från gravrättsinnehavare som valt gravskicket just av den anledningen att det inte ska vara pyntat på olika sätt. 

I boken ”Handbok för begravningsverksamheten” som svenska kyrkans arbetsgivarorganisation gett ut, står det bland annat att:

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt gällande gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Gravrättsinnehavarna får smycka med snittblommor och ljus. 

Gravrättsinnehavaren har därav inte fri rätt att sköta om och smycka som den vill. Enskild plantering, krans/vinterdekoration, prydnadsföremål, stenar och dyligt får inte förekomma.

Vi har haft och får många samtal om olika gravlyktor med änglar, hjärtan, text och andra utsmyckningar. Det som är tillåtet är en ren klassisk gravlykta, vit eller svart. Det är även endast tillåtet med en gravlykta per plats.

Det finns beslut från kyrkogårdsutskottet om vilken vas som är godkänd. En vas som man sticker ner i jorden utan fot. En pinne under vasen så man inte stör kommande växtlighet. Liknande den som finns på kyrkogårdarna. 

Vi har godkänt ljung i vasen.

På blanketten ”Medgivande av gravsättning i askgravplats” står det vilka regler som gäller vid gravskicket. Den här blanketten har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram och gäller i alla begravningsverksamheter i Sverige. 

Vi ber än en gång om ursäkt för vår brist på konsekvens i den här situationen och hoppas med den här informationen att frågetecknen kring gravskicket är besvarat.

Vid frågor och funderingar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss!

Vänligen

Begravningsverksamheten i Stora Tuna och Torsångs pastorat

Välkommen till våra kyrkogårdar

Stora Tuna kyrkogård

Stora Tuna kyrkogård - en kyrkogård med medeltida anor och som under 2010 fick ett nytt gravkapell.

Norra griftegården

På Norra griftegården i Kvarnsveden finns även ett muslimskt gravkvarter.

Torsångs kyrkogård

Torsångs kyrkogård är landsbygdens kyrkogård - en kyrkogård med medeltida anor.

Torsångs griftegård

Torsångs griftegård är vackert belägen på södra sidan om Dalälven.

Amsbergs kyrkogård

Ett rött vackert träkapell, en kyrkogård med två samanslagna enheter och en plats med gamla anor.

Vy över Smälla griftegård

Smälla griftegård

Kyrkogård på begäran av befolkningen - och så blev Smälla griftegård folkets nya kyrkogård.