Information från begravningsverksamheten

Lite av vad som har händer på våra kyrkogårdar.

Skadedjur

Vi har stora problem med sorkar i våra perenna rabatter främst på Stora Tuna kyrkogård. Bland annat prydnadsgräs, nävor och stjärnflocka har ingått i sorkarnas skafferi. Små prydnadsträd har fått rötterna uppätna och fallit omkull. Om ni ser flaskhalsar sticka upp ur rabatterna så är det inte fråga om nedskräpning utan ett desperat försök att skrämma iväg sorkarna.
Tanken är att blåsväder ska ge upphov till ljud och vibrationer i flaskorna som sorkarna sägs ogilla.

Stora Tuna kyrkogård östra delen

Arbetet med vägarna på den östra delen av kyrkogården påbörjades hösten 2020. Det gamla gruset grävs bort och ett krossat material som ger bättre bärighet fylls på. Dagvattenbrunnar och ledningar ses över och byts till viss del ut. Vi ber om ursäkt för att framkomligheten stundtals blir sämre.
Asfaltering kommer att ske under 2021. Vägarna som berörs i ett första skede är de som är rödmarkerade på kartan nedan.

Vinterförberedelser

Efter allhelgonhelgen kommer soffor och grindar på samtliga kyrkogårdar att plockas in för vinterförvaring. Sommarblommorna är upptagna ur rabatterna och tappvattnet är avstängt överallt. 

Norra Griftegården – information

Träd är fantastiska, men som med livet självt så är upplevelsen av exempelvis träd beroende av den enskilde betraktarens perspektiv, minnen, kunskap mm. Därför är det av stort värde att i offentliga miljöer ha tillgång till perspektiv som är mångfasetterade, baserade på kunskap och lagkrav. Säkerhetsaspekten är viktig! Stora Tuna och Torsångs pastorat har i samråd med Länsstyrelsen utarbetat en plan för Norra Griftegården. Efter Länsstyrelsens beslut verkställs planen som bland annat innebär att två granar söder om minneslundens damm som bedömts vara i dåligt skick tas ner.

I planen ingår även placering av tre ljusträd i anslutning till minneslundens smyckningsplats, justering och breddning av gångvägar samt nedtagning och nyplantering av oxelhäck. Sex tallar som ansluter till skogsområde kommer att tas ned, då tallarnas rötter skadar intilliggande gångvägar.

 
För mer information kontakta Christer Backer Meurke, trädgårds-/anläggningstekniker eller Lena Croner, enhetsansvarig.