Nomineringsgrupper

Här är de nomineringsgrupper du kan rösta på!

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Varför ska Du rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet?
 
- Kyrkan ska säkerställa en nära och öppen demokratisk och samhällsengagerad folkkyrka och för att värna ett solidariskt samhälle präglat av religionsfrihet, tolerans och medmänsklighet.

- Kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

- Kyrkans roll i välfärdsbygget ska stärkas genom att samarbetet med offentlig sektor och frivillighetsorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen.

- Kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

- Kyrkan ska vårda miljön och klimatet och kyrkor och kapell och kyrkogårdar ska vårdas med hänsyn till klimat och miljö.

- Kyrkan ska tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta för social rättvisa
Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.

- Kyrkan ska stärka det diakonala arbetet för att bryta människors ensamhet och isolering.

- Kyrkans internationella arbete ska värnas och utvecklas.
 
Socialdemokraternas kandidater till kyrkofullmäktige:
1. Ulla Nordlien, Hagalund
2. Olle Rydell, Romme
3. Nina Remdahl. Forssa
4. Gustaf Norén, Repbäcken
5. Helena Axelson Fisk, Centrum
6. Christian Kaddik, Hagalund
7. Berit Hall, Romme
8. Fredrik Essmander, Centrum
9. Jeanette Antonsson, Koppslahyttan
10. Gunnar Nises, Forssa
11. Ingrid Lindahl, Gylle
12.  Kent Karlsson, Kvarnsveden
13. Monika Bodin, Jakobsgårdarna
14. Peter Rustas, Tjärna
15. Ulla Östlund, Forssa
16. Lars Jansson, Koppslahyttan
17. Siv Cederlund, Ornäs
18.  Per Olov Knuts, Färjegårdarna
19. Ingrid Wahlbäck, Centrum
20. Sebastian Karlberg, Centrum
21. Ann-Cecilia Thenander, Nygårdsdalen
22. Folke Andersson, Torsång
23. Elisabeth Tillander, Bullermyren
24. Ingegerd Hellberg, Forssa 

 

BORGELIGT ALTERNATIV
En närvarande kyrka med församlingarna i centrum

- Borgerligt alternativ är en nominerings­grupp som ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Vi vill se en öppen och närvarande kyrka med församlingarna i centrum. Vi arbetar med kristen och allmänborgerlig
värdegrund, men är partipolitiskt obundna.

FÖRSAMLINGARNA I CENTRUM:
Församlings­ livet är navet i Svenska kyrkan. Vi vill stärka församlingarna genom att motverka onödig byråkrati och centralisering till den natio­ nella nivån.

EN LEVANDE OCH NÄRVARANDE KYRKA:
Svenska kyrkan måste erbjuda relevant verksamhet och ett rikt gudstjänstliv. Vi vill att Svenska kyrkan framträder genom församlingarna och prioriterar församling­ ens grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

NEJ TILL BYRÅKRATI OCH CENTRALISERING:
God ekonomisk förvaltning är en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet och för att kyrkoavgiften ska hållas så låg som möjligt. Vi vill utreda möjligheten att införa golv och tak för kyrkoavgiften och på det sättet motverka utträden av ekonomiska skäl.

LOKALT I STORA TUNA-TORSÅNGS PASTORAT INNEBÄR DET:
- Kyrkan ska erbjuda samtalsstunder för alla även barn och ungdomar som under uppväx­ ten vill få samtala med likasinnade och vuxna
- Diakoni är ett sätt för kyrkan att synas ute i samhället.
- I gudstjänsten finner man ro och förtrös­ tan gärna under musikstunder.
- Genom missionen vill vi vara goda före­ bilder för medmänniskor.

CENTERPARTIET
En öppen, nära och grön folkkyrka.
 
En öppen, nära och grön folkkyrka, utan avgränsningar eller exkluderande, är viktigare än någonsin. En mötesplats till glädje och utveckling där människor kan få se varandra och bli sedda. Vårt behov av en social gemenskap är starkt och vi är nog många som saknat möjligheten under den pandemi som så starkt påverkat oss.
 
Vi tror att grunden i arbetet ligger i småskaliga möten människor emellan med den lokala församlingen som grund. En miljö där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka engagemanget i kyrkan och förvalta verksamheten på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Människans kraft är stor och om den kraften får synas och behövas så löser vi tillsammans nästan vad som helst. De frivilligas engagemang tror vi är en tredubbel välsignelse. För kyrkan, för en omvärld med stora behov och för den egna tillfredställelsen. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att hitta mening i sitt liv.
 
I varje människas liv ryms vardag och fest, sorg och glädje, stunder av ensamhet och upplevelser man vill dela med andra. Kyrkan ska vara närvarande i vardagen och finnas på plats för människor såväl i glädje som i sorg.Att vara den medmänniska vi alla behöver när vi är som mest sårbara.

Centerpartiets kandidater till kyrkofullmäktige:
1. Per Olof Eriksson, Järpbo Sörbo
2. Sven Erik Samuelsson, Torsång
3.  Anneli Kainu, Fornby
4. Hans Nyström, Mjälga
5. Ingrid Wenngren, Milsbo
6. Karin Tägtlund, Mjälga
7. Jan Holgersson, Skräddarbacken
8. John-Åke Halldén, Sunnanö
9. Oscar Sjökvist, Hagalund
10.  Christine Sandström, Tägt
11.  Lena Alexandersson, Viken
12.  Monika Selahn, Åselby
13.  Gunnel Sandström, Kvarnsveden
14.  Lena Thurin, Sör Amsberg
15.  Anita Kainu Eriksson, Järpbo Sörbo
16.  Ingrid Engvall, Skräddarbacken
17.  Marianne Östman, Finngården
18.  Elisabeth Walla, Östermalm
19.  Lena Lagestam, Koppslahyttan
20.  Erik Walla, Östermalm
21.  Sara Olsson, Sunnanö
22.  Lena Löfgren Berglund, Östermalm
23.  Lennart Sandström, Tägt
24.  Lena Reyier, Koppslahyttan
25.  Karin Örjes, Norr Amsberg
 

FiSk- Fria liberaler i Svenska kyrkan

Öppen och fördomsfri kyrka
Genom att rösta på FiSK stödjer du en nomineringsgrupp som arbetar för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi.

Valfrihet i kyrkan
Vi vill att du själv ska kunna välja den församling du vill tillhöra, vilket inte skall vara begränsat till den geografiska boendeorten.

Kunskap hos barn och unga
Vi vill prioritera det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar.

En decentraliserad kyrka
Vi verkar för att Svenska kyrkan förblir decentraliserad och motsätter sig sammanslagningar av församlingar och stift.

Ideella insatser
Frivilliga insatser är nödvändiga om kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av att nå alla. Vi vill satsa på att kyrkans frivilliga får både utbildning och handledning.

Ett socialt ansvar
Vi vill att Svenska kyrkan bl.a. genom diakonverksamheten ska ta socialt ansvar
och stå upp för de utsatta i samhället.

Gudstjänstliv
Vi vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor mening, hjälp och glädje. En levande kyrka har gudstjänster baserad på både tradition och förnyelse. Musiken i gudstjänsten och i konsertverksamheten är viktig, ofta en inkörsport till gudstjänstlivet.
 
FiSks kandidater till kyrkofullmäktige: 
1.  Lars Ingvarsson, Teknologi doktor, Skräddarbackens by
2. Monica Lundin, Kommunalråd, Bergslagsbyn 
3. Lars Lyrvall, Tandläkare, Östermalm
4. Lotta Grane, Flöjtpedagog, Gylle
5. Mathias Thornander, Östermalm
6. AnniKa Ingvarsson, Skräddarbackens by

KRISTDEMOKRATERNA
Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en Levande kyrka, (KR) är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp med grunden i den kristdemokratiska rörelsen.

 EN FRI KYRKA ÄR EN VIKTIG KRAFT I SAMHÄLLET
Det kyrkliga engagemanget grundas på enskilda människors övertygelse och inte på partipolitik. Den verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan och andra kyrkor och samfund är en viktig positiv kraft i det svenska samhället och har under årens lopp varit mycket betydelsefull i samhällsutvecklingen.
 
EN LEVANDE OCH ÖPPEN KYRKA
Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en stabil och resursstark andlig kraft som har råd att bedriva en aktiv verksamhet i hela vårt land. Då ca 55% av invånarna i Sverige tillhör Svenska kyrkan har hon ett särskilt ansvar att skapa en samhörighetskänsla, inte bara bland sina egna medlemmar utan även i samhället i stort. Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan, som den bredast förankrade folkrörelsen i vårt land, får det stöd hon behöver.
 
KYRKAN MÅSTE OCKSÅ VARA DIGITAL
Människor möts och söker i allt större utsträckning information i den digitala världen på Internet och via andra sociala medier. Detta gäller inte minst för unga människor. Även när pandemin är över vill vi att församlingarna ska fortsätta digitala sändningar. Kyrkans närradio behöver också vårt stöd.
 

Kristdemokraternas kandidater till kyrkofullmäktige:
1. Hans Holmén fil dr, Kvarnsveden 
2. Merna Bakestani behandlingsassistent, Borlänge
3. Jonas Hillerström tjänsteman, Torsång
4. Inga Lennerö Gillsberg distriktssköterska, Romme 

POSK
Med rötterna i kyrkan och grenarna i hela Borlänge!
 
I 24 år har vi verkat för en kyrka som inte ska påverkas av politiska ideologier utan stolt och rakryggat funderar på hur Jesu ord i bibelns tid hade låtit här hos oss i dag. Vi vill verka för en kyrka som engagerar människor och är relevant för sina medlemmar. En kyrka upprätthåller traditioner och vågar samtidigt tänka nytt. En kyrka här och nu för var och en. 
 
Låt inte kyrkan vara ett slagträ för ideologier! 
Vi kan inte neka till att kyrkan är politisk. Jesus rörde om bra i grytan på sin tid och lärde oss att stå upp för det vi tror på och att säga ifrån när något går fel.  Det POSK ser som ett problem är inte att kyrkan är en aktör av vikt vad gäller påtryckningar i vissa frågor utan vilka krafter som ligger bakom. Politiska partier har sällan en agenda som i första hand utgår från evangeliet i sitt partiprogram. De bygger sina att-satser på ideologier och värderingar utifrån dessa.
 
Borlänge ska vara det goda exemplet
I Borlänge kan vi vara stolta över mycket som kyrkan gör. Det finns en lång tradition av ett gott arbete med ungdomar, vi har Samtalsakuten som hjälper oerhört många människor på ett sätt som inte varit möjligt utan Svenska kyrkans insats och vi har ett fint integrerande församlingsarbete i Jakobs kapell. Det här är bara några exempel som visar på att Svenska kyrkan i Borlänge är god samhällsaktör – eller rättare sagt en stark diakonal kraft i samhället. 
 
POSK-kandidater till kyrkofullmäktige:
1. Bo Liss, Civilingenjör
2. Andreas Wikblad Bohm, Teologistudent
3. Torbjörn Thalin, Skogsutbildad
4. Herman Siklund, Medmänsklig
5. Jan Olof Larsson, Djurskötare
6. Eva Lindé, Medmänniska
7. Brita Berg, Föreläsare
8. Maarten Reijm, Civilingenjör
 
 

SVERIGEDEMOKRATERNA
Värna vår tusenåriga folkkyrka
 
Sverigedemokraterna anser att den svenska kyrkan skall vara tydlig med sin kristna identitet och inte vara en politisk, vänsterliberal opinionsbildare. Svenska kyrkan ska vara en trygg famn. En kyrka som bejakar sin svenska, kristna identitet samt är en grundpelare i samhället.
 
Upplever du att samhället förändrats från tryggt till otryggt, från kristet och kärleksfullt med en stark hemkänsla till alltmer oroligt med en oklar mångreligiös samhällsordning? Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris. Kyrkan förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Människor lämnar kyrkan inte bara pga. att man inte anser sig vara religiös eller inte har råd med kyrkoavgiften. Man anser även att Svenska kyrkan är otydlig i sin kristna identitet.
 
Sverigedemokraterna Borlänge arbetar för att:
- Förmedla en klassisk västerländsk kristen grundsyn med kärleksbudskap.
- Intensifiera det sociala arbetet i kyrkan. Prioritera grupper som fattigpensionärer, ensamma, äldre & personer som är hemlösa.
-  Värna om vårt kristna kulturarv, förvalta och förstärka Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna.
-  Införa småskalighet och närhet till församlingarna. Sammanslagningar och stordriftsnationaliseringar är inte alltid den bästa lösningen.
-  Vi vill se en synlig, engagerad kyrka som står upp för utsatta kristna både i Sverige och utomlands med en tydlig, kristen identitet. En kyrka utan politik och aktivism. Kyrkan ska ägna sig åt det kristna budskapet, välgörenhet, kultur, undervisning i kristendom och vara fri från andra ideologier och religioner.
 
 Vill Du ha: en annorlunda, mer kärleksfull kyrka där alla inkluderas? En kyrka som bygger på en svensk, kristen identitet, som värnar om svenska traditioner och kultur? En kyrka utan aktivism och politik? En kyrka som ägnar sig åt gudstjänster, mission, diakoni och undervisning?
Rösta då på Sverigedemokraterna Borlänge i Kyrkovalet 2021.
 

 Sverigedemokraterna  kandidater till kyrkofullmäktige:
1. Anita Tjernberg, kyrkvaktare
2. Cey Forschner-Hell, fru
3. Perove Hanzon, egenföretagare
4. Sonny Pettersson, egenföretagare
5. Daniel Lönn, lärarvikarie
6. Stefan Eriksson, konstruktör
7. Peter Karlsson, industriarbetare
8. Maria Salomonson, omsorgsassistent
9. Kent Forschner-Hell, egenföretagare