Något att hålla sig i

Per-Olof Eriksson, Kyrkofullmäktiges ordförande i Stora Tuna och Torsångs pastorat skriver:

För några år sedan valdes jag till ordförande i Kyrkofullmäktige för Stora Tuna och Torsångs pastorat.

Uppdraget är för mig mycket hedrande, att få vara en liten bricka i det fantastiska arbetet som kyrkan gör känns för mig meningsfullt. Arbetet som ordförande ger mig också en inblick i en mycket bred verksamhet som stöttar människor i både glädje och sorg genom livet.

För mig har kyrkans värdegrund varit en ledstång, även om jag som alla andra, ibland har vinglat på livet stig.

Att ha en gemensam värdegrund är för ett samhälle livsviktigt, utan den blir människor vilsna och känner osäkerhet.

Om man går ut på en balkong på tionde våningen som saknar räcke känner alla osäkerhet och rädsla, för balkongräcket fungerar som värdegrunden eftersom räcket ger en tydlig ram och det skapar trygghet.

Kyrkans värdegrund

Att i handling och ord sträva efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning och rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Läs mer på svenskakyrkan.se/svenskakyrkansvardegrund