Kyrkoherde Per Henriksson Lerström ny kontraktsprost.

Installationen ägde rum den 26/9 i Folkärna kyrka.

Söndag den 26/9 installerades kyrkoherde Per Henriksson Lerström som kontraktsprost i Tuna kontrakt.
Installationen ägde rum vid en gudstjänst i Folkärna kyrka i samband med att ny kyrkoherde, Erik Berger, välkomnades till By- Folkärna pastorat. Installationen leddes av Biskop Mikael Mogren. Kontraktsprosten är en del av stiftets ledningsfunktion och ska företräda stift och biskop inom kontraktet.  Kontraktsprostens uppgift är bl.a att visitera församlingarna i kontraktet och med omsorg bistå med stöd, råd och hjälp. Kontraktsprosten ska i samverkan med församlingar , anställda och förtroendevalda bidra till kyrkans växt och uppdrag inom kontraktet.

Tuna kontrakt omfattar förutom Stora Tuna och Torsångs pastorat även Säterbygdens församling, Hedemora, Husby och Garpenbergs församling, Avesta-Grytnäs pastorat samt By- Folkärna pastorat.