Kyrkogårdsutskott

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Protokoll från Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet 2018-2021

Ordförande: Hans Nyström
Vice ordförande: Ingrid Lindahl

Ordinarie ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ingrid Lindahl
Christian Kaddik
Berit Hall

Centerpartiet
Hans Nyström 

Borgeliga gruppen
Anders Bringborn

Övriga:
Per Henrriksson Lerström, kyrkoherde/eller vik kyrkoherde
Lena Croner, enhetsansvarig begravningsverksamheten
Christer Backer-Meurke, trädgårds- och anläggningstekniker
Marianne Nordlöf, Länsombud för begravningsverksamheten

Ersättare

Socialdemokraterna
Ulla Nordlien
Olle Rydell
Ann-Britt Berggren

Centerpartiet
Birgitta Fredin
Anneli Kainu